Cua biển Bắc Mỹ

950,000
950,000 /Kg

Menu 🦀🦐 vẫn luôn sẵn hàng cho mọi người tha hồ lựa chọn !
🦀 Cua Hoàng Đế sống: #1250k/1kg (Size 3-4kg/con)
🦐 Tôm Hùm Alaska sống: #1150k/1kg (2-5kg/con)
🦀 Cua Biển Bắc Mỹ: #750k/1kg (800g-1,2kg/con)
🦀 Chân cua hoàng đế: #1350k/1kg (1,1-1,4kg/1 bộ)
🦀 Cua lông thượng hải: #600k/1kg (size 10con/1kg)
🦀 Cua thịt Cà Mau: #450k/1kg (Size 3con/kg)
🦀 Cua thịt Cà Mau: #500k/1kg (Size 2con/kg)
🦀 Cua gạch Cà Mau: #600k/1kg (Size 2-3con/kg)
🦀 Cua cốm #600k/kg (4-5con/kg)
🐣 Kê gà : #450k/kg